URV

Rebeca Martín

Brief empresa:
La Càtedra d'Emprenedoria de la Universitat Rovira i Virgilia té els objectius següents: -Promoure l'esperit emprenedor a la demarcació de Tarragona en general i entre els estudiants de la URV en particular. -Fomentar la creació d'empreses des de la Universitat, especialment aquelles de base tecnològica. -Donar suport als emprenedors en la creació d'empreses. -Servir d'element catalitzador de les diferents entitats i organismes de l'entorn universitari amb competències en emprenedoria.
Temàtiques:
Creació d'una empresa
Gestió i estrategia empresarial
Vendes
Innovació
Sostenibilitat
Àrea d'usuari


Informació
Dia 4 i 5 d'Octubre 2023
Localització Fira Montjuic. Palau 1
Horari:  De 10h a 14h i de 16h a 18h