Header

Municipis i gestió de residus

Els residus emergents (RAEE’s, pneumàtics, etc.), un repte a la innovació en els municipis

11:15 - 14:15 (08-10-2018)

Area 1

Taller coorganitzat per la Diputació de Barcelona

La majoria de municipis disposen d’instal·lacions per a la recollida selectiva d’allò que no recull el servei de recollida domiciliaria i comercial, especialment els materials que poden causar impacte ambiental si s’abandonen al medi, i així assegurar una gestió transparent i coherent que garanteixi una sortida i recuperació ambientalment correcta dels diferents materials.

Des de la seva creació, les deixalleries han desenvolupat diverses funcions, però en l’actualitat han de fer un salt qualitatiu per tal de complir l’article 19 del RD 110/2015, que les obliga a dimensionar nous espais i adequar-se per tal d’acollir els RAEE.

En aquest taller sobre residus emergents (RAEEs i altres SIG’s com pneumàtics, etc.), d’una banda es treballaran amb els municipis els canvis que s’han de produir a les deixalleries per tal de complir el real decret, i per altra, es recolliran les propostes dels ajuntaments per presentar-les a les negociacions del nou conveni de RAEEs 2018-2022.

 

Ponent

Xavier Bosch Gros

Cap dels Serveis Tècnics

CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Espanya

Miquel Caballé

Responsable recuperacio electrodomèstics

Solidança

Espanya

Xavier Fontrodona Guillén

Enginyer Tècnic Industrial

Mancomunitat de l'Alt Maresme

Espanya

Joan-Josep Salvà i Riera

Encarregat

Deixalleria Municipal d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta

Espanya

Conchita Vicaria Alloza

Tècnica de Residus

Diputació de Barcelona

Espanya

Afegir al calendari 2018-10-08 11:15:00 2018-10-08 14:15:00 Europe/Madrid Els residus emergents (RAEE’s, pneumàtics, etc.), un repte a la innovació en els municipis Area 1