Header

Sra. Conchita Vicaria Alloza

Tècnica de Residus

Diputació de Barcelona

Barcelona

Espanya

Biografia

Actualment tècnica en control ambiental local a la Diputació de Barcelona. Llicenciada en Biologia