Header

Sr. Jordi Costa

Secretari Tècnic del Gremi de Recuperació de Catalunya.

Gerente de Datambient

Barcelona

Espanya

Biografia

Doctor Enginyer Industrial especialitzat en la gestió de residus, en l'àmbit de la valorització material i en el de l'optimització i contractació de serveis públics.

Sessions

Els residus tèxtils a debat

08-10-2018

  

16:00 - 17:45

  

Area 2