Excma.Sra Ada Colau i Ballano

Alcaldesa

Ajuntament de Barcelona

Barcelona

España