Header

Sr. Xavier Bosch Gros

Cap dels Serveis Tècnics

CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

MANRESA

Espanya

Biografia

Enginyer tècnic amb 20 anys d'experìencia en la gestió de residus, majoritàriament en el sector públic.